Müşavirlik ve Danışmanlık

• Tasarımın, İşverenin isteklerine, sözleşmeye mimari projeye, ve diğer mühendislik  disiplinlerine göre yapılmasını kontrol etmek.
• Tasarım sürecinde belirlenen sistemlerin, ekipmanların ve malzemelerin  yatırım maliyeti, teknik özellikleri ve uygunluğunun kontrolü ve onaylanması.
• Tüm projeleri, hesapları ve proje raporlarını onaylamak.
• İhale dosyasını teknik ve maliyet olarak kontrol etmek,  iyileştirme yönünde  yeni öneriler getirmek.
• Uygulama esnasında yapılan işlerin tasarım projelerine göre uygunluğunu kontrol etmek.
• Uygulama esnasında mimari ya da ekonomik nedenlerden meydana gelen proje değişiklikleri ile ilgili öneriler sunmak, yapılan değişikliklerin tasarım doğrultusunda kontrol edilmesi ve onaylanması.
• Satın alınacak ve onaya sunulacak ekipman  ve malzemelerin değerlendirilmesinde görüş bildirmek ve onay sürecinde gerekli bilgilendirme ve yönlendirmenin yapılması.
• Talep edildiği durumda ana ekipmanların performans testlerinde hazır bulunmak
• Uygulama esnasında yapılan işlerin kontrolü, teknik anlamda doğruluğunun rapor halinde işveren bildirilmesi.
• Uygulama firması tarafından hazırlanacak as-built projeleri kontrol etmek ve onaylamak
• Belirlenen zaman diliminde saha toplantılarına katılmak, toplantı notları ve ilerleme raporlarını hazırlamak.
• Uygulama firması tarafından iletilen  yeni birim fiyatları kontrol etmek ve görüş bildirmek.